Aldok Tweewielers Ameland

verhuur - verkoop - reparatie

 

Huurvoorwaardenn fiets.* Het is verplicht fietsen altijd en overal op slot te zetten. 

* De fietsen mogen niet buiten de verharde wegen en fietspaden worden gebruikt. 

* Het is dus ook verboden met de fiets op het strand te komen. 

* Niet met 2 personen op 1 fiets. ( kleine kinderen achterop en in fietszitjes uitgezonderd) 

* De huurder dient de huurfiets naar behoren te gebruiken. 

* Het is verboden met geblokkeerd wiel te remmen waardoor onnodige bandenslijtage ontstaat. * Bij sterke verontreiniging dient u de fiets zelf schoon te maken. 

* Aangebrachte schade aan het gehuurde wordt in rekening gebracht en dient contant te worden afgerekend. 

* Vroegtijdig terugbezorgen geeft geen recht op terugbetaling huur. 

* Het gehuurde mag zonder toestemming van de verhuurder het eiland niet verlaten.

 Bij het niet nakomen van deze voorwaarden wordt het gehuurde afgenomen, zonder enige aanspraak op terugbetaling en dient eventuele schade meteen te worden afgerekend. De huurder dient op de hoogte te zijn van deze voorwaarden. 

Degene van de groep welke de afrekening doet, is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de huurvoorwaarden aan de overige leden van de groep.


Reserveringsvoorwaarden

* Gereserveerde fietsen kunnen niet worden geannuleerd

* Fietszitjes en aanhangers worden uitsluitend verhuurd in combinatie met een fiets.

* Later afhalen van gereserveerde fietsen is voor rekening van de klant

* Verplaatsen of verschuiven van de reservering kan uitsluitend na toestemming van de verhuurder

* Later ophalen of eerder terugbrengen van het gereserveerde geeft geen recht op volledige of gedeeltelijke terugbetaling
Bellen
Map
Info